Rozsah mediace a její cena

První schůzka s mediátorem

Jedná se o první setkání s mediátorem, jehož cílem je vzájemné poznání se, představení mediace jako takové, seznámení s právy a povinnostmi stran i mediátora a následné rozhodnutí, zda strany mediaci pro řešení své situace využijí. V Mediačním centru DOHODA probíhá první schůzka s mediátorem v rozsahu cca 1 hodiny a účastní se ho v jeden okamžik obě strany. Na první schůzku s mediátorem je možné přizvat právní zástupce stran. Není však možné, aby na tomto jednání právní zástupci strany zastoupili. Na vyžádání stran mediátor vyhotoví potvrzení o tom, že strany první schůzku s mediátorem absolvovaly.

Nařízená mediace: soud může první schůzku s mediátorem v rozsahu do 3 hodin nařídit. Strany mají právo si mediátora vybrat, pokud toto právo nevyužijí, vybere mediátora soud. Strany jsou povinny samy mediátora pro sjednání první schůzky kontaktovat.

Rozsah mediace:

První mediační jednání je vždy v rozsahu 3 hodin, další mediační jednání jsou v rozsahu 2 hodin. Mediace je ideálně plánována 1x týdně. Průměrný čas strávený v mediace je od 5 hodin do 9 hodin mediace.

Cena mediace:

Mediace jsou poskytovány zcela zdarma. Probíhají v Komunitním centru Vltavotýnska, na adrese Jiráskova 39, 370 05 Týn nad Vltavou.